Chúc mừng nam moi 2020

Kế hoạch chuyên môn Nhóm Giáo dục công dân

Thứ hai - 08/04/2013 12:10 | Số lần đọc: 13560
Kế hoạch chuyên môn Nhóm Giáo dục công dân

Kế hoạch chuyên môn Nhóm Giáo dục công dân

Kế họch chuyên môn của nhóm Giáo dục công dân
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2012- 2013
 
-   Căn cứ kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của
trường THPT Phan Thúc Trực.
    -  Căn cứ kết quả đạt được của tổ chuyên môn trong năm học 2011 – 2012 và tình hình thực tế giảng dạy của giáo viên trong năm học 2012 – 2013.
   -  Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, Giáo viên quy định theo điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, nhóm GDCD  xây dựng kế hoạch hoạt động  trong năm học 2012 - 2013 như sau:
 
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm chung
Năm học 2012 – 2013 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “trường học thân thiện,học sinh tích cực”; “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
  Đối với nhà trường, đây là năm đầu tiên trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, đang trên lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm học 2011- 2012, tổ được công nhận là tổ lao động tiên tiến.
 
Nhóm GDCD gồm có 3 người:
Họ và tên Nữ Trình độ đào tạo Nănglực chuyên môn Giảngday/kiêm nhiệm
1.HoàngThị Tính X ĐHSP chính qui Khá Dạy khối 12+ CN 12G+ GT= 20 tiết
2. Nguyễn Thị Tú X ĐHSP chính qui KHá Dạykhối 11+ NGLL=16 tiết
3.NguyễnThị Trang x ĐHSP chính qui Khá Dạykhối 10+ NGLL=16 tiết
 
 2) Thuận lợi .
Lãnh đạo trường luôn động viên, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của giáo viên
- Nhóm có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
- GV của nhóm trẻ, có ý thức trong việc học tập , bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
- Trường học 1 ca  gồm có 39 lớp, thuận lợi trong việc phân công chuyên môn và dự giờ.
3) Khó khăn:
- Nhóm GDCD gồm có 3 người hầu hết là nữ và đang trong độ tuổi sinh đẻ , nuôi con nhỏ nên việc đầu tư cho công tác chuyên môn cũng gặp nhiều khó khăn
-  Do tuổi nghề còn trẻ nên phương pháp giảng dạy, kỹ năng  sư phạm, công tác giáo dục đạo đức học sinh của giáo viên còn hạn chế.
- Xu thế học sinh  xem đây là môn phụ, không thi tốt nghiệp  nên rất khó khăn trong việc chọn đội tuyển HSG và nâng cao chất lượng bộ môn.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho bộ môn hầu như không có chủ yếu là GV tự làm, tự tìm kiếm nên khó khăn trong việc giảng dạy
II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NHÓM TRONG NĂM HỌC 2012-2013
-         Bồi dưỡng HSG
-         100%  hồ sơ chuyên môn  cá nhân của nhóm đạt chuẩn
-         100% GV của nhóm được thanh tra, kiểm tra đạt yêu cầu
III/ CHỈ TIÊU NĂM HỌC :
1) Danh hiệu thi đua tập thể :
+ Danh hiệu tổ chuyên môn : Lao động tiên tiến xuất sắc
2) Danh hiệu thi đua cá nhân: 
+ Lao động tiên tiến : 100%
- Cán bộ giáo viên viết và áp dụng SKKN: có 3 Gv = 100%
- Cán bộ giáo viên viết và áp dụng chuyên đề: có 3 Gv = 100%
- Cán bộ giáo viên làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả: có 3 Gv =100%
- Tham gia thi và đạt GV dạy giỏi cấp trường:có 1 Gv = 33,3%
- Tham gia thi và đạt GV dạy giỏi cấp Tỉnh (Nếu có tổ chức): có 0 Gv =0%
- Số buổi tổ chức hội thảo chuyên đề : 3 buổi
-  Ngoaị khoá: 0
 * Kết quả xếp loại giáo viên về các mặt ( ghi số lượng GV):
  Cả năm
HKI HKII Cả năm
Xuất sắc 2 2 2
Khá 1 1 1
Trung bình 0 0 0
3. Chất lượng đào tạo:
a) Học sinh giỏi
- Học sinh giỏi cấp Tỉnh :    đậu 2/3 em trong đó có giải
- Học sinh giỏi trường/khối
                        Khối 10: 5 HS trong đó có 2 giải nhì, 2 giải 3, 1 giải KK
                        Khối 11: 7 HS trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải KK
 
 
b) Chất lương bộ môn:
(Căn cứ kết quả đánh giá năm học trước và tình hình thực tế năm học này để phấn đấu)
Tên môn Giỏi
(TBM>=8)
Khá
(6.5<=TBM<8)
Trung bình (5<=TBM<6.5) Yếu
(3.5<=TBM<5)
Kém TBM<3.5)
GDCD 6% 55 % 35 % 4 % 0 %
 
 
IV/ NHIỆM VỤ- CHỈ TIÊU- BIỆN PHÁP CỤ THỂ
1.Tư tưởng chính trị :
            Hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn trong năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo” , cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
1.1 Chỉ tiêu
- 100% giáo viên  của nhóm có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế nội bộ đơn vị.
1.2 Biện pháp
         - Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, học tập chính trị, các buổi tuyên truyền do sở giáo dục, nhà trường và các cơ quan khác tổ chức.
- Thường xuyên cập nhật thông tin mới để nâng cao nhận thức cho bản thân và phục vụ lồng ghép trong quá trình giảng dạy
2. Chuyên môn :
2.1 Nhóm chuyên môn
 *. Chỉ tiêu
  - Phấn đấu 100% GV đạt  lao động tiên tiến xuất sắc.
            -  Nhóm chuyên môn hoàn thành 3 chuyên đề có chất lượng và ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
            - Có 2 HSG tỉnh, trong đó có từ giải 3 trở lên
            - 100% hồ sơ đạt chuẩn.
*. Biện pháp
- Nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục.
- Tăng cường kiểm tra  giờ dạy của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ , nhóm chuyên môn.
-  Đổi mới hình thức sinh hoạt nhóm chuyên môn hướng vào việc  trao đổi chuyên môn giữa các nhóm bộ môn nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đậu HSG  
- Trong mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể (do đồng chí Tính nhóm trưởng chuyên môn thực hiện) và biên bản kèm theo.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong nhóm chuyên môn.
 
3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn :
a) Đối với giáo viên giỏi :
- Cần đọc nhiều tài liệu đặc biệt là các chuyên đề đã được tập huấn
-  Đã được giảng dạy ở 3 khối
b) Đối với học sinh giỏi :
- GV  nghiên cứu và đọc nhiều  tài liệu để soạn bài chu đáo phục vụ cho việc BDHSG
- Tham khảo, tích lũy các đề thi  của năm trước
- Cho HS làm nhiều bài tập, đề thi để rèn luyện cách viết
c. Công tác bồi dưỡng giáo viên :
- Tăng cường dự giờ, góp ý giáo viên
- Thường xuyên cập nhật tin tức
- Nghiên cứu,đọc nhiều tài liệu
d. Đổi mới phương pháp dạy học :
- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học
- Thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy
- Tích hợp các chuyên đề đã được tập huấn vào giảng dạy: Giáo dục BVMT, Kĩ năng sống, PL…
e. Kiểm tra đánh giá học sinh :
- Tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD& ĐT
- Đề kiểm tra( TX, ĐK) phải bám sát chuẩn kiến thức , kỹ năng.
- Đề kiểm tra phải phù hợp với đối tượng HS ( từ dễ đến khó)
- Thiết lập ma trận đề kiểm tra và có đáp án cụ thể
- Đề KT phải thống nhất nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra trong khối,lớp
         + KT bài cũ ( miệng) : có ít nhất 2/3 HS được kiểm tra/ 1 HK
         + KT viết ( KTTX): có 2 lần kiểm tra/HK
          + KTĐK: Theo qui định của PPCT
- Trong quá trình chấm bài  các giáo viên cần nhận xét bài làm của HS để các em có điều kiện sửa chữa và tiến bộ. Trả bài cho HS đúng thời gian quy định có nhận xét và biện pháp khắc phục.
- Tính điểm chính xác, vào điểm đúng thời gian quy định, sửa điểm đúng quy chế
f. Làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học :
- Mỗi giáo viên trong nhóm cần làm 1 đồ dùng dạy học/HK phục vụ cho việc giảng dạy
h. Công tác thi đua:
- 100% GV có hồ sơ đạt chuẩn
- 100% GV được thanh tra, dự giờ đạt yêu cầu
- Có 2 HSG tỉnh, trong đó có từ giải 3 trở lên
i. Biện pháp khác
+ Chuyên đề:
       Chuyên đề 1: Đ/C Tính báo cáo vào tháng 10/2012
        Chuyên đề 2: Đ/C Trang báo cáo tháng 11/2012
        Chuyên đề 3: Đ/C Tú báo cáo tháng 3/2013
+ SKKN: Đăng ký ở tổ từ đầu năm
               Triển khai viết và báo cáo ở tổ vào tháng 4/2013
+ Kế hoạch dự giờ:
          Học Kỳ I:  Tháng 9/ 2012: Đ/C Trang
                            Tháng 11/ 2012: Đ/C Tú
                            Tháng 12/2012: Đ/C Tính
         Học Kỳ II:   Tháng 1/2013 : Trang
                             Tháng 3/2013: Trang
                              Tháng 4/2014: Tính
+ Thanh tra toàn diện: Nguyễn Thị Tú
 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN  CỦA NHÓM THEO  THÁNG
 
Trong từng tháng nhóm trưởng  lên kế hoạch cụ thể và chuyển tới các giáo viên trong nhóm,  tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng nội dung.
 
Thời gian Nội dung Người thực  hiện Điều chỉnh
 
 
   Tháng
   8- 2012
- Hoàn thành phân công CM và nhận lớp CN
- Tập huấn tích hợp GDBVMT và Ma trận đề
- Hướng dẫn làm hồ sơ cá nhân
- Lập xong đội tuyển HSG và tiến hành bồi dưỡng
 
- Cả nhóm
 
- Tính, Tú
 
- Tổ trưởng
-  Tính
 
 
  Tháng
  9-  2012
 
- Đăng ký đề tài SKKN ( sơ thảo)
- Dự giờ
- Đăng ký  nội dung chuyên đề
- Dạy HSG
- Kiểm tra hồ sơ lần 1
- Tập huấn chuyên môn theo kế hoạch của sở
- Tiến hành kiểm tra 15 phút lần 1
 
 
-  Cả nhóm
- Trang
- cả nhóm
- Tính
- Phúc, V Hà
- cả nhóm
 
- Cả nhóm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Tháng
  10- 2012
 
- Dạy HSG
- Dự giờ đột xuất
- Báo cáo chuyên đề 1và chuẩn bị chuyên đề 2
- Tiến hành kiểm tra 1 tiết
 
- Tính
- Tính, Tú
- Tính
 
- Cả nhóm
 
 
 
 
 
  
  
    Tháng
  11- 2012
 
- Dạy HSG
- Thao giảng 20-11
- Báo cáo chuyên đề 2
- Kiểm tra 15 phút lần 2
 
- Tính
- Tú
- Trang
- cả nhóm
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    Tháng
  12- 2012
 
- Tích cực dạy HSG và thi ở tỉnh
- Kiểm tra tiến độ chương trình và cho điểm,  chuẩn bị kết thúc chương trình kỳ 1
- Dự giờ
- Kiểm tra HK 1
.
 
- Tính
 
-  Tính
 
- Tính
- Cả nhóm
 
 
 
 
 
 
 
  
   Tháng
  1- 2013
 
 
 
- Kết thúc chương trình kỳ 1, hoàn thành sơ kết
- Bố trí lại CM kỳ 2
- Dự giờ  
- Nghỉ Tết cổ truyền
 
 
- Cả nhóm
 
- Cả nhóm
- Trang
 
 
 
 
 
 
  
    Tháng
  2- 3013
- Kiểm tra 15 phút lần 1 HKII
- Dự giờ đột xuất
- Báo cáo tiến độ viết SKKN
- Kiểm tra hồ sơ lần 2
 
- Cả nhóm
- Cả nhóm
-  Cả nhóm CM
- Phúc, V Hà
 
 
 
 
 
   Tháng
  3- 2013
 
- Thao giảng chào mừng 8-3
- Báo cáo chuyên đề thứ 3
- Kiểm tra 1 tiết HKII
 
 
- Trang
 
- Tú
- Cả nhóm
 
 
  Tháng
 4- 2013
 
- Báo cáo SKKN lần 1
- Báo cáo tiến độ chương trình và cho điểm
- Dự giờ
- Kiểm tra 15 phút lần 2 HKII
 
 
- cả  nhóm
- cả nhóm
 
- Tính
- Cả nhóm
 
  
   Tháng
  5- 2013
- Kiểm tra HKII
- Hoàn thành chương trình, làm hồ sơ cá nhân và hồ sơ học sinh.
- Báo cáo SKKN lần 2 và xếp loại
- Cả nhóm
- Cả nhóm
 
- cả  nhóm
 
 
    Tháng
   6,7- 2013
 
- coi thi TN, TS
- bồi dưỡng hè
- theo phân công của lãnh đạo  
 
 
                                                                                           
       PHÊ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                           Người lập kế hoạch
 
                                                                                                     Hoàng Thị Tính

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Tính

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 232

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21456

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2347490

ĐĂNG KÝ