Chúc mừng nam moi 2020

Kế hoạch chuyên môn Nhóm Địa

Thứ hai - 08/04/2013 00:23 | Số lần đọc: 11496
Kế hoạch chuyên môn Nhóm Địa

Kế hoạch chuyên môn Nhóm Địa

Kế hoạch chuyên môn năm học 2012 - 2013
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T NGHỆ AN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          NHÓM: ĐỊA LÍ                                                                                         Yên thành, ngày 08  tháng 09 năm 2012 
                                                                                                                
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
NĂM HỌC 2012 – 2013
 
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012-2013, Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013, Chỉ thị số 22/2012/CT-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013; Công văn Số: 1748 /SGD&ĐT-GDTrH ban hành ngày  27  tháng 8  năm 2012 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2012-2013.
Căn cứ công văn số .../KH-CM.PTT ngày ... tháng 8 năm 2012 của ban chuyên môn trường THPT Phan Thúc Trực về kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2012-2013
Căn cứ điều kiện thực tế của tổ chuyên môn về điều kiện CSVC, đội ngũ giáo viên trong năm học. Nhóm chuyên môn Địa lí xây dựng kế hoạch năm học 2012-2013 như sau:
 
         I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
         1. Đặc điểm chung
Năm học 2012 – 2013 toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “hai không” và phong trào thi đua “trường học thân thiện,học sinh tích cực”; “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
Đối với nhà trường, đây là năm đầu tiên trường được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc, đang trên lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Năm học 2011- 2012, tổ được công nhận là tổ lao động tiên tiến
          Nêu qua chủ đề nhiệm vụ trọng tâm của năm học, số lượng giáo viên, nam, nữ, trình độ đào tạo, năng lực chung của giáo viên, số GV được phân công chủ nhiệm, Số GV dạy các khối lớp trong tổ chuyên môn
* Số lượng giáo viên
Toàn nhóm có 05 GV (1 nam, 4 nữ trong đó có 2 Đảng viên
* Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
 
 
 
 
TT Họ và tên Năm  sinh Chuyên môn Nam Nữ Đảng viên Đoàn viên Trình độ đào tạo
1 Đoàn Hồng Minh 1954 Địa x   x   ĐHSP
2 Nguyễn Thị Chiên 1958 Địa   x     ĐHSP
3 Võ Thị Hà 1977 Địa   x     ĐHSP
4 Dương Phương Diện 1977 Địa   x     ĐHSP
5 Thái Thị Lý 1987 Địa   x   x ĐHSP
 
*. Phân công chuyên môn ( lần 1)
 
TT Họ tên Chuyên môn Khối Kiêm nhiệm Tổng số tiết
1 Đoàn Hồng Minh Địa lý 11( toàn bộ khối) TKHĐ, TPCM 16
2 Võ Thị Hà Địa lý 12(A1,A2,A,C,D
,E,G)
TPCM, GVCN, GT 17
3 Dương Phương Diện Địa lý 12(A3,A4,B,D1,
K,H)
GVCN, BVS 16
4 Nguyễn Thị Chiên Địa lý 10(A1,A2,A3,A,
A,B,C)
  14
5 Thái Thị Lý Địa lý 10(D,D1,E,G,K,H   13
 
          2. Thuận lợi
- Lãnh đạo trường luôn động viên, quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của tổ viên
- Nhóm có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.
- Đội ngũ GV đa số còn trẻ, trình độ khá đồng đều, phân công chuyên môn hợp lí phù hợp với năng lực thực tế của từng giáo viên.
- Cơ sở vật chất cho giảng dạy và học tập tương đối đầy đủ và ngày càng được trang bị hiện đại hơn thuận lợi cho công tác giảng dạy, kiêm nhiệm
3. Khó khăn
- Phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm, công tác giáo dục đạo đức học sinh của một số giáo viên còn hạn chế do tuổi nghề còn trẻ.
- Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn non
- Một vài GV trong tổ gặp khó khăn như: ốm đau, chồng (hoặc vợ) làm việc xa nhà…
- Xu thế học sinh ít quan tâm đến bộ môn nên rất khó khăn trong việc chọn đội tuyển HSG và nâng cao chất lượng bộ môn.
 
 
 
 
II/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA TỔ TRONG NĂM HỌC 2012-2013:
 
 1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận lớn do Nhà trường tổ chức thực hiện: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc vận động “ Hai không” và phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
 2. Nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn, áp dụng các biện pháp giáo dục nhằm hạn chế tỷ lệ học sinh yếu, kém của bộ môn. Tích hợp giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giáo dục dân số, giới tính, tình yêu quê hương đất nước... qua môn Địa lý. Thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng và yêu cầu trong đổi mới nội dung dạy học.
 3. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung  sinh hoạt nhóm chuyên môn qua việc tăng cường thảo luận giữa các thành viên trong từng nhóm chuyên môn, triển khai thực hiện các chuyên đề chuyên môn, thao giảng, đặc biệt chú ý công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,  ôn thi ĐH, CĐ và tốt nghiệp cho học sinh 12 ... trong suốt năm học. Đổi mới công tác làm hồ sơ, đi vào chuẩn hóa và tạo thành nề nếp thường xuyên. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và triển khai kế hoạch hoạt động giữa TTCM và tổ viên thông qua hệ thống email cá nhân.
 4. Tăng cường ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đổi mới phương pháp, sử dụng hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học,... nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
 5. Tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên qua các đợt tập huấn, bồi dưỡng bộ môn, tiến hành kiểm tra tay nghề, phân công giúp đỡ các giáo viên có tay nghề còn yếu.
 6. Rèn luyện ý thức tự học, tự tìm hiểu tạo niềm đam mê trong học tập bộ môn thông qua  hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền ... rèn luyện các kỹ năng làm bài, vẽ biểu đồ, xử lý số liệu, tường thuật lại kiến thức qua hình ảnh, kỹ năng sống qua các bộ môn của tổ.
 
III/ CHỈ TIÊU NĂM HỌC :
1) Danh hiệu thi đua tập thể :
 *. Chỉ tiêu
  - Cùng nhóm Phấn đấu đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến xuất sắc.
            - Mỗi năm hoàn thành 3 chuyên đề có chất lượng và ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
            - Có 2 HSG tỉnh, trong đó có từ giải 3 trở lên
            - 100% hồ sơ đạt chuẩn.
 
2) Danh hiệu thi đua cá nhân: 
- 80% GV trong nhóm đạt lao động tiên tiến (Đoàn Hồng Minh, Nguyễn Thị Chiên, Võ Thị Hà, Dương Phương Diện
- Có 2 giáo viên viết và áp dụng SKKN: Võ Thị Hà, Dương Phương Diên - 40%( 1cấp tổ, 1 cấp trường)
- Có 3 giáo viên viết và áp dụng chuyên đề: Võ Thị Hà, Dương Phương Diện, Thái Thị Lý – 60%
- 01 sản phẩm đồ dùng dạy học giáo viên làm và sử dụng có hiệu quả: Võ Thị Hà, Dương Phương Diện - 40%
- 1 GV tham gia thi và đạt GV dạy giỏi cấp trường: Dương Phương Diện- 20 %
- Thực hiện 3 buổi tổ chức hội thảo chuyên đề bộ môn
- Tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen: Đ/c Diện, Võ Hà
- Chủ nhiệm giỏi: 01( Võ Thị Hà)
 * Kết quả xếp loại giáo viên về các mặt ( ghi số lượng GV):
  Cả năm
HKI HKII Cả năm
Xuất sắc 3 3 3
Khá 2 1 2
Trung bình 0 1 0
3. Chất lượng đào tạo:
a) Học sinh giỏi các cấp
- Học sinh giỏi cấp Tỉnh : 2, đạt giải 1 ( giải 3 trở lên)              
- Học sinh giỏi trường: Khối 10: 4, đạt giải: 3 ( từ giải 3 trở lên)
                                      Khối 11: 5, đạt giải: 3 ( từ giải 3 trở lên)
                                      Khối 11: 6, đạt giải: 4 ( từ giải 3 trở lên)
 
b) Chất lương bộ môn:
 
Tên môn Giỏi
(TBM>=8)
Khá
(6.5<=TBM<8)
Trung bình (5<=TBM<6.5) Yếu
(3.5<=TBM<5)
Kém TBM<3.5)
Địa lí 6 % 48 % 44% 2 % 0 %
 
 
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Công tác tư tưởng chính trị :
 - Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, các buổi tuyên truyền do nhà trường và các cơ quan khác tổ chức. Tổ công đoàn có trách nhiệm theo dõi đôn đốc các thành viên trong tổ thực hiện.
- Thường xuyên cập nhật thông tin mới để nâng cao nhận thức cho bản thân và phục vụ lồng ghép trong quá trình giảng dạy
2. Công tác chuyên môn :
- Nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng giai đoạn trong năm học: năm, kỳ, tháng, tuần. Xây dựng các kế hoạch thực hiện các chuyên đề chuyên môn có hiệu quả cao trong giảng dạy và giáo dục
- Tăng cường kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo kế hoạch chung của toàn trường và của tổ chuyên môn: dự giờ, kiểm tra hồ sơ,…
-  Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt nhóm chuyên môn hướng vào việc  trao đổi chuyên môn giữa các GV nhằm nâng cao trình độ tay nghề và chất lượng bộ môn cho mỗi giáo viên đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đậu HSG và thi ĐH,CĐ 
- Trong mỗi buổi sinh hoạt nhóm chuyên môn cần có kế hoạch cụ thể (do nhóm trưởng chuyên môn thực hiện) và biên bản kèm theo.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho GV trong nhóm chuyên môn, đặc biệt là GV mới ra trường còn thiếu nhiều kinh nghiệm: soạn giảng, ra đề kiểm tra.
 3. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn :
a.  Đối với giáo viên giỏi :
- Đồng chí Dương Phương Diện tăng cường đọc sách, nghiên cứu tài liệu, tham khảo và giải các đề thi GVG, HSG cấp tỉnh những năm trước một cách nghiêm túc.
- Các GV trong tổ dự giờ góp ý, trao đổi những vấn đề khó, bài dạy khó để bồi dưỡng cho đ/c Diện
b. Đối với học sinh giỏi :
- Đ/c Diện lập kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp tỉnh( từ tháng 9 dến tháng 12) và đầu tư nghiêm túc cho việc soạn bài, bồi dưỡng có chất lượng.
- Tham khảo các đề thi HSG tỉnh của những năm trước
- Các GV trong nhóm hỗ trợ một số chuyên đề ( nếu đ/c Diện yêu cầu)
- Động viên, đôn đốc HS kịp thời, hiệu quả trong quá trình bồi dưỡng
c. Công tác bồi dưỡng giáo viên :
- GV trong nhóm lên kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng cho bản thân để đáp ứng được yêu cầu của công tác dạy học
-  Thường xuyên tích lũy kiến thức, cập nhật thông tin bổ sung kiến thức làm phong phú nội dung bài dạy.
- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy.
- Các GV trong nhóm dự giờ của nhau cùng trao đổi rút kinh nghiệm để có những bài dạy tốt
d. Đổi mới phương pháp dạy học :
-Thực hiện đối mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính cực, chủ động, sáng tạo của HS, kích thích khả năng tự học của HS
- Tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, tránh dạy “chay”, sử dụng tối đa các bản đồ cần có trong bài học
- Soạn bài, lên lớp theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo làm rõ kiến thức trọng tâm
- Ứng dụng CNTT hiệu quả vào việc soạn bài và lên lớp tránh việc lạm dụng CNTT soạn bài sơ sài, đối phó
- Dạy học gắn với thực tiễn, cố gắng lồng ghép giáo dục kĩ năng sống và bảo vệ môi trường( nếu có)  
e. Kiểm tra đánh giá học sinh :
- Các nhóm chuyên môn đặc biệt chú trọng trong việc tìm ra phương pháp dạy các bài mới, khó. Thảo luận kỹ và thống nhất việc ra đề thi, đề cương ôn tập cho học sinh theo từng phân môn và khối lớp.
- Yêu cầu tiết kiểm tra thực hiện đủ các khâu: Lập ma trận đề, đề ra, đáp án và biểu điểm.
- Tiến hành chấm chéo và kiểm tra cách thức chấm bài của GV qua bài làm của học sinh sau mỗi bài kiểm tra 1 tiết và học kỳ.
- Mỗi nhóm chuyên môn hình thành một ngân hàng đề thi của các khối lớp và được sắp xếp theo các mức độ nhận thức của học sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc ra đề của cả năm học
f. Lịch trình các bài kiểm tra
              - Các nhóm bộ môn căn cứ vào số tiết ( tính cả tiết tự chọn) để xây dựng kế hoạch kiểm tra dưới 1 tiết theo Thông tư 58. Yêu cầu: trong một khối cần có sự thống nhất về nội dung, thời gian kiểm tra.
Cụ thể: * Khối 10: HK I: lần 1( Sau tiết 8), lần 2(sau tiết 31)
                               HK II: lần 1( Sau tiết 43), lần 2(sau tiết 46)
             * Khối 11: HK I: lần 1( Sau tiết 4), lần 2(sau tiết 14)
                               HK II: lần 1( Sau tiết 23), lần 2(sau tiết 32)
             * Khối 12: HK I: lần 1( Sau tiết 6), lần 2(sau tiết 14)
                               HK II: lần 1( Sau tiết 26), lần 2(sau tiết 29), lần 3(47)
              - Các bài kiểm tra 1 tiết, học kỳ thực hiện theo PPCT song vẫn cần có sự thống nhất cơ bản về nội dung giữa các lớp.
l. Phân phối chương trình tự chọnbám sát nâng cao:
- Khối 10: Thái Lý
- Khối 11: Đoàn Minh
- Khối 12: Võ Hà
 g. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm:
* Chỉ tiêu
            - Tất cả GV trong nhóm đều có đề tài, SKKN đăng kí ngay từ đầu năm học và được thông qua trước tổ.
Chỉ tiêu: có 2/5 đề tài xếp bậc 3; 1 đề tài gửi Sở xét công nhận bậc 4
* Biện pháp:
- TCM bồi dưỡng cách thức, nội dung hình thành một sáng kiến kinh nghiệm, sau đó phổ biến cho tất cả tổ viên. Các đồng chí tổ viên có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn các đồng chí cùng phân môn hoàn thành đề cương. Trên cơ sở đó, nhóm chuyên môn hướng dẫn, góp ý để hoàn thành nội dung đạt hiệu quả cao nhất.
- Các thành viên trong tổ đăng kí đề tài SKKN ngay từ đầu năm học, có thể cá nhân hoặc nhóm chuyên môn cùng thực hiện một đề tài. Các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ đều có sự báo cáo tiến độ.
- Học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp trong và ngoài trường đã đạt SKKN bậc
h. Chuyên đề chuyên môn
* Chỉ tiêu
- Mỗi nhóm bộ môn hoàn thành 3 chuyên đề chuyên môn, báo cáo chuyên đề 1 vào tháng 10( Võ Hà), chuyên đề thứ 2 vào tháng 11 năm 2012( Thái Lý) và chuyên đề  thứ 3 vào tháng 3- 2013( Dương Phương Diện)
* Biện pháp:
- Các cá nhân trong tổ chuyên môn thảo luận lên kế hoạch chuyên đề cho cả năm học sau đó phân công từng người viết từng phần cụ thể, báo cáo tiến độ, nội dung , phương pháp trong sinh hoạt định kỳ.
- Nhóm trưởng CM lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân trong tổ thực hiện từng chuyên đề.
- Các chuyên đề được lưu trữ vào hồ sơ nhóm, tổ chuyên môn và xây dựng thành kho tư liệu để khai thác chung
 
k. Làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học :
Cả nhóm cùng trao đổi, thống nhất việc làm sản phẩm đồ dùng dạy phục vụ thiết thực cho dạy học sau đó cử 2 đ/c tham gia dự thi cấp trường ( Võ Hà, Diện)
j. Kiểm tra toàn diện
          - Nhóm Địa: Dương Thị Phương Diện
          *. Nội dung:
          - Đánh giá 3 tiết dạy ( 1 tiết theo kế hoạch, 2 tiết đột xuất), các giáo án được lưu giữ cùng hồ sơ.
          - Kiểm tra hồ sơ cá nhân
          - Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn
Những nội dung trên đều có hồ sơ, biên bản kèm theo và lưu giữ trong hồ sơ chuyên môn của tổ.
i. Thao giảng chào mừng các ngày lễ:
          - 20/10 Thái Thị Lý
          - 20/11 Dương phương Diện
*. Nội dung, cách thức tiến hành
          - Phối hợp kế hoạch với Ban CM trường, kế hoạch thi đua của Công đoàn
          - Dự giờ, đánh giá lập hồ sơ
          - Họp nhóm CM, nhận xét rút kinh nghiệm.  
 
V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
   1. Học kì I:
 - Xây dựng kế hoạch nhóm, kế hoạch cá nhân
 - Phối hợp môn sử, văn thành lập lớp khối C
 - Đăng kí tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm, đăng kí thi đua
 - Thực hiện 2 chuyên đề ( Võ Hà, Lý)
 - Đăng kí làm đồ dùng dạy học
 - Kiểm tra hồ sơ GV (tháng 9)
 - Hình thành và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
 - Dự giờ, thao giảng ( Lý, Diện)
 - Kế hoạch kiểm tra GV: + Tháng 9: Lý
                                          + Tháng 10: Lý
                                          + Tháng 12: Võ Hà
  2. Học kì II:
 - Tiếp tục kiểm tra thực hiện chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng của GV trong nhóm
 - Kiểm tra hồ sơ cá nhân
 - Thực hiện chuyên đề 3( Diện )
 - Viết sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo lần 1ở tổ (tháng 4), lần 2 báo cáo cấp trường
 - Ôn thi đại, cao đẳng
 - Tạo nguồn HSG khối 11
 - Kiểm tra Gv: + tháng 1: Diện
                          + Tháng 2: Võ Hà
                          + Tháng 3: Diện
3. KẾ HOẠCH THÁNG:
Trong từng tháng TTCM lên kế hoạch cụ thể và chuyển tới toàn thể tổ viên, riêng các kế hoạch khác TTCM hoặc TPCM tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng nội dung.
 
Thời gian Nội dung Người thực  hiện Điều chỉnh
 
 
   Tháng
   8- 2012
- Hoàn thành phân công CM và nhận lớp CN
- Hướng dẫn làm hồ sơ cá nhân
- Lập xong đội tuyển HSG và tiến hành bồi dưỡng
 
- Toàn nhóm
 
- Đ.Minh
- Diện
 
 
  Tháng
  9-  2012
 
- Đăng ký đề tài SKKN ( sơ thảo)
- Dự giờ GV
- Phân công chuẩn bị nội dung chuyên đề 1
- Dạy HSG
- Kiểm tra hồ sơ lần 1
- Lập PPCT tự chọn bám sát nâng cao
Của 3 khối
- Nộp giấy phép dạy thêm
 
- Nhóm trưởng
 
- Đ.Minh
 
- Diện
- Phúc, V Hà
- Lý, Đ.Minh, V.Hà
- GV dạy thêm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Tháng
  10- 2012
 
- Dạy HSG
- Dự giờ GV
- Thao giảng 20-10
- Báo cáo chuyên đề 1và chuẩn bị chuyên đề 2
- Dự giờ, đánh giá, góp ý theo kế hoạch chuyên môn của trường
 
- Diện
 
- Cô Lý
- Võ Hà, Lý
 
- Ban chuyên môn nhà trường
 
 
 
 
 
  
  
    Tháng
  11- 2012
 
- Dạy HSG
- Thao giảng 20-11
- Báo cáo chuyên đề 2
 
- Diện
- Diện
- Lý
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    Tháng
  12- 2012
 
- Tích cực dạy HSG và thi ở tỉnh
- Kiểm tra HK tập trung
- Kiểm tra tiến độ chương trình và cho điểm,  chuẩn bị kết thúc chương trình kỳ 1
- Dự giờ GV
- Dự thi GVG
- Dự thi làm đồ dùng dạy học
.
 
- Diện
- Cả nhóm
- Đ.Minh, Võ Hà
 
- cả nhóm
- Diện
- V.Hà ,Diện
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Tháng
  1- 2013
 
 
 
- Kết thúc chương trình kỳ 1, hoàn thành sơ kết, đánh giá, xếp loại học lực hạnh kiểm HS
- Bố trí lại CM kỳ 2
 
- Nghỉ Tết cổ truyền
 
- cả nhóm
 
- các nhóm
 trưởng
 
 
 
 
 
 
  
    Tháng
  2- 3013
 
- Dự giờ GV
- Báo cáo tiến độ viết SKKN
- Kiểm tra hồ sơ lần 2
 
- cả nhóm
- nhóm CM
- Phúc, V Hà
 
 
 
 
 
   Tháng
  3- 2013
 
- Thao giảng chào mừng 8-3 và 26-3
 
- Báo cáo chuyên đề thứ 3
 
 
- P.Hà, Trang
 
- Diện
 
 
  Tháng
 4- 2013
 
- Báo cáo SKKN lần 1
- Báo cáo tiến độ chương trình và cho điểm
- Nhóm Sử, Địa chuẩn bị phương án ôn thi TN
- Kiểm tra Hk cho các khối lớp, khảo sát chất lượng khối 12
- Hoàn thành chương trình khối 12
 
- cả tnhóm
- cả nhóm
 
- nhóm CM
 
 
 
Diện, Võ Hà
 
  
   Tháng
  5- 2013
 
- Hoàn thành chương trình, làm hồ sơ cá nhân và hồ sơ học sinh.
- Báo cáo SKKN lần 2 và xếp loại
 
 
- cả nhóm
 
- cả nhóm
 
 
    Tháng
   6,7- 2013
 
- coi thi, chấm thi TN, TS
- bồi dưỡng hè
 
- theo phân công của lãnh đạo
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
       PHÊ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG                            NHÓM TRƯỞNG
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 903

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5041

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2385514

ĐĂNG KÝ