Chúc mừng nam moi 2020

phát động phong trào thi đua

Thứ hai - 08/04/2013 13:04 | Số lần đọc: 2214
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC NĂM HỌC 2012- 2013
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TRƯỜNG THPT PHAN THÚC TRỰC
                                           NĂM HỌC 2012- 2013
                                           -----------------------------
Năm học 2011 – 2012 toàn trường THPT Phan Thúc Trực đã nổ lực phấn đấu triển khai sâu rộng các cuộc vận động và phong trào thi đua, tạo bước chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc triển khai nhiệm vụ năm học. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã có sức lan toả mạnh mẽ góp phân nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là việc cụ thể hoá của phong trào thi đua “Hai tốt” trong giai đoạn hiện nay; là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng mũi nhọn tiếp tục được giữ vững và phát huy; đặc biệt là giáo dục truyền thống văn hoá, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh; ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong trường học, củng cố nền nếp, kỷ cương, giữ vững sự ổn định và phát triển của trường.
Phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phát triển sâu rộng trong toàn ngành với tinh thần mới, khí thế mới, thực sự phát huy nội lực trong trường và huy động các nguồn lực của xã hội, tạo nên động lực to lớn để chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục – đào tạo lành mạnh. Cơ sở vật chất trường, lớp học, nhà công vụ giáo viên, thiết bị giáo dục, phòng thí nghiệm, thư viện tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và hiện đại. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng; hợp lý, đồng bộ về cơ cấu; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn vững vàng. Chất lượng giáo dục học sinh được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của đất nước.
Trong phong trào thi đua yêu nước trong  năm qua, nhà trường được công nhận đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, công đoàn được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen, đoàn trường được Trung ương đoàn tặng Bằng khen và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến được Sở giáo dục và đào tạo, công đoàn ngành, đoàn cấp trên khen thưởng và tôn vinh.
Tuy vậy, Chất lượng giáo dục của nhà trường vẫn chưa tương xứng với vị thế của nó và yêu cầu của cán bộ và nhân dân huyện nhà. Giáo viên vi phạm chính sách dân số vẫn còn tồn tại, các nhân tố điển hình vẫn còn hạn chế, chưa được phát huy.
 Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chính Minh; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chỉnh phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 22/2012/CT.UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm học 2011-2012, BCHCĐ trường THPT Phan Thúc trực phát động phong trào thi đua học 2012 -2013, trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, CNV với những nội dung chủ yếu như sau:
I. Nội dung:
Một là, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, lao động, học sinh hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt và công tác tốt, phấn đấu thực hiện thắng lợi sứ mệnh “Nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Hội nghị đã đề ra, thi đua phấn đấu thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 -2013, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong giai đoạn mới: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập cuốc tế. Tập trung đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp cho học sinh.
Ba là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng việc làm thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ quản lý, nhà giáo, lao động và học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, huy động các nguồn lực chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hóa lành mạnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.
Năm là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình nhà giáo văn hóa”, xây dựng gia đình  “ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc” ,đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phấn đấu được công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.
Sáu là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa – thể dục – thể thao trong nhà trường tham gia đầy đủ các hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn trường.
II. Thời gian thực hiện: Chia làm 4 đợt
Đợt 1: Đầu năm đến 20/11/2012
Đợt 2: Từ sau 20/11 đến cuối học kỳ I
Đợt 3: Từ đầu học kỳ II đến 26/3/2013
Đợt 4: Từ sau 26/3 đến hết năm học.
III. Tổ chức thực hiện:
Công đoàn phối hợp với Ban chuyên môn, các tổ chức trong trường triển khai kế hoạch chi tiết, các chỉ tiêu đã được thông qua Hội nghị CBCC, cuối mỗi đợt có sơ kết, tổng kết đánh giá và bình xét thi đua dân chủ, công khai.
Kính thưa toàn thể hội nghi!
Năm học 2012 – 2013 là năm học có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với nhiều sự kiện trọng đại. Nhiệm vụ trước mắt, cũng như trong thời gian tới Nhà trường còn rất nhiều khó khăn và thách thức, yêu cầu và đòi hỏi của xã hội ngày càng cao, sự nghiệp đổi mới giáo dục phải đi vào chiều sâu, toàn diện. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, BGH – BCHCĐ trường kêu gọi tập thể CB- GV- CNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tham gia thi đua dạy tốt – học tốt, công tác tốt góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học đã đề ra, phấn đấu giữ vững danh hiệu: Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, CĐVMXS cấp tỉnh hướng tới đạt trường chuẩn quốc gia trong thời gian sớm nhất.
Xin trân trọng cảm ơn! Kính chúc Quý vị đại biểu và Thầy, cô giáo và nhân viên nhà trường sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Trần Văn Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 450

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19477

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2345511

ĐĂNG KÝ