Chúc mừng nam moi 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:“MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

Thứ hai - 08/04/2013 12:45 | Số lần đọc: 2487
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:“MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG:“MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2012 - 2013
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
MỖI THẦY,CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”
NĂM HỌC  2012 - 2013
 
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo.
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGĐT-CĐGDVN, ngày 05/5/2009 giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch CĐGD Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh và nang cao hiệu quả Cuộc vận động
Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của công đoàn ngành giáo dục tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT về việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và kết quả Hội nghị CBCCVC nhà trường;
Ban giám hiệu trường THPT Phan Thúc Trực xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong năm học 2012-2013 như sau:
I. Đặc điểm tình hình năm học 2012-2013
1. Thuận lợi:
- Nhà trường thường xuyên nhận được sự qua tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND huyện Yên thành  và nhân dân các xã lân cận.
- Đội ngũ cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, mọi nề nếp ổn định. Nhà trường thế hệ giáo viên có tuổi mẫu mực, thế hệ giáo viên trẻ năng động, sáng tạo.
- Năm học 2012-2013 là năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp”.. Do vậy đã làm cho đội ngũ giáo viên, nhân viên nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
- Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không” được thành lập gồm các thành viên nằm trong các ban ngành đoàn thể, năng động, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết cùng thực hiện cuộc vận động này.
- Công đoàn và Chính quyền phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn, đang trong quá trình xây dựng, diện tích sân hoạt động tập thể còn hạn chế .
- Một bộ phận nhỏ nhân dân còn chưa quan tâm đến con em mình. Có nhiều gia đinh, bố mẹ đi làm ăn xa, để con lại cho ông bà trông nom, ông bà đã có tuổi nên việc quản lý các cháu thời gian ngoài nhà trường hết sức khó khăn. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy - học.
- Tệ nạn xã hội trên địa bàn có nhiều phức tạp, do vậy ít nhiều ảnh hưởng  tư tưởng của đội ngũ và học sinh.
I. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục tiêu
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Ngành phát động. Từng bước xây dựng và duy trì chất lượng đội ngũ CBGV đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
- Động viên CBGV phát huy tinh thần học và tự học, đồng thời sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Nội dung thực hiện trong năm học 2012-2013
- Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2010-2011.
- Làm cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường.
- Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy.
- Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường.
III. Nội dung cuộc vận động:
 Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường thực hiện tốt các phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học; tính sáng tạo của nhà giáo và cán bộ theo các nội dung sau:
 1. Về đạo đức nhà giáo:
- Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy của đơn vị, các chủ trương, đường lối của địa phương.
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giáo dục, nhất là việc dạy thêm học thêm, chạy trường chạy điểm, chạy bằng cấp, chạy chức vụ.
- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, học sinh. Mỗi nhà giáo và các đồng chí trong ban lãnh đạo nhà trường đồng thời phải là nhà giáo dục.
- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động. 
- Luôn có ý thức và thực hiện những hành động thiết thực trong việc gìn giữ và phát huy thương hiệu của nhà trường.
- Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng.
2. Về tự học của nhà giáo:
- Thường xuyên và không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị; trên chuẩn và thực chất về năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu công tác và hoạt động giáo dục và các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.
- Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học, rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu, lĩnh hội tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm. Đối với giáo viên cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng để xác định được những mặt còn hạn chế của bản thân, xây dựng kế hoạch tự học.
- Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.
3. Về tính sáng tạo của nhà giáo:
- Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy. cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo
- Sáng tạo trong vận dụng công nghệ mới vào quá trình giảng dạy.
- Xử lý tốt các tình huống sư phạm; phát hiện, bồi dưỡng người học có năng khiếu, học giỏi và phụ đạo người học yếu kém; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
- Tích cực nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và người học.
- Tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tổng kết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp và bản thân, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.
- Sáng tạo trong việc thực hiện các nội dung tư vấn học đường cho học sinh, cho phụ huynh và các đồng nghiệp.
  IV. Biện pháp thực hiện
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thi đua trong các hoạt động của nhà trường, phát huy vai trò của mỗi cán bộ, giáo viên tự giác hưởng ứng phong trào, nâng cao tinh thần tự học, sáng tạo trong giảng dạy và quản lý. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trong mỗi năm học phải lồng ghép với kế hoạch chung của nhà trường, gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức và cá nhân trong đơn vị.
- Lồng ghép việc tổ chức cuộc vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động khác đang tổ chức trong đơn vị, gắn liền với việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 
- Gắn công tác thi đua của các tổ, nhóm chuyên môn với cá nhân và tập thể giáo viên, cán bộ quản lý trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, phục vụ, coi thi, kiểm tra, và chấm, chữa, trả bài.
- Các tổ chuyên môn trong toàn Trường tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nội dung cuộc vận động vào cuối các đợt thi đua.
- Coi việc thực hiện cuộc vận động là một trong  những tiêu chí thi đua để đánh giá các danh hiệu thi đua cuối mỗi năm học.
- Ban chấp hành công đoàn chủ động và là lực lượng quan trọng phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch, thường xuyên tuyên truyền, vận động và đôn đốc thực hiện.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động, chú trọng công tác kiểm tra của thủ trưởng đơn vị và tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, học sinh, sinh viên nhà trường và đơn vị. 
V. Kế hoạch thực hiện.
    Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
   * Tháng 9,10,11/2012:
- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 01/11/2007 và Công văn số 374/2008/CĐN ngày 08/09/2008 của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Tổ chức triển khai kí cam kết thực hiện cuộc vận động, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thực hiện 1 đổi mới trong dạy học hoặc quản lý giáo dục và viết một bản cam kết.
- Tiếp tục triển khai học tập các nội dung về “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí minh” về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, các nội dung về quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, và phong trào thi  đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Triển khai làm và treo băng rôn khẩu hiệu tại trường học.
* Tháng 11/2012:    
- Phát động đợt thi đua chào mừng 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, nội dung thi đua tập trung vào các vấn đề về phẩm chất đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy học; tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong công tác và quan tâm đến học sinh.
- Tổ chức tạo đàm, trao đổi về tấm gương nhà giáo tiêu biểu trong ngành, trong nhà trường. Tổ chức giao lưu giáo viên của nhà trường với thế hệ các nhà giáo đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống tại xã Tứ Cường.
- Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động.
 * Tháng 12/ 2012.
-  Tiếp tục triển khai và thực hiện các nội dung cuộc vận động.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, giảng dạy trên tinh thần sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy - Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Hội quốc phòng toàn dân và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Gắn nội dung đợt thi đua với 3 nội dung của cuộc vận động (tấm gương đạo đức, tấm gương tự học, tấm gương sáng tạo”.
- Đáng giá kết quả của việc lao động sáng tạo qua kết quả thi học sinh giỏi, hội giảng cấp cụm và việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.
   * Tháng 1, 2 /2013.
- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.
- Phát động đợt thi đua chào mừng  ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
   * Tháng 3, 4/2013.
 - Tiếp tục triển khai các văn bản, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, giáo viên.
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày quốc tế phụ nữ, tổ chức tọa đàm “nữ công chức, viên chức giỏi việc trường, đảm việc nhà”
- Tổ chức đợt thi đua chào mừng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05.
   * Tháng 5/2013.
 - Phát động đợt thi đua chào mừng 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/1890 – 19/05/2013.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động trong năm học 2012-2013 và rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học 2013-2014.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về BCH công đoàn để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Tác giả bài viết: Chủ tịch công đoàn: Trần Văn Kiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 358

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19385

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2345419

ĐĂNG KÝ