Chúc mừng nam moi 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

Thứ ba - 10/11/2015 05:25 | Số lần đọc: 2904
DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG
TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY
 
TT Họ tên Chức vụ Thời gian bắt đầu  công tác tại trường Quê quán Số điện thoại Ghi chú
1.        Trịnh Văn Kiện Q.Hiệu trưởng 1975 PhúThành   Đã mất
2.        Phan Thị Cẩm GV Sinh 1975 Hợp Thành    
3.        Cao Thị Vân GV Hóa 1975 Đô Lương    
4.        Nguyễn Thị Hồng GV Sinh 1975 Văn Thành   Đã mất
5.        Phan Ổn GV Toán 1975 Vĩnh Thành   Đã mất
6.        Võ Trang GV Lý 1975 Đô Thành    
7.        Hồ Tuấn GV Hóa 1975      
8.        Ngô Chương GV Văn 1975 Diễn Hạnh    
9.        Phan Doãn Hồng GV Văn 1975 Tăng Thành    
10.    Nguyễn Ngọc Trác GV Lý 1975 Nhân Thành    
11.    Trần Thị Hồng GV KTNN 1975 Phúc Thành    
12.    Trịnh Hữu Hệ Q.Hiệu trưởng 1975 Phú Thành    
13.    Võ Trọng Quyền GV Toán 1975 Tăng Thành    
14.    Nguyễn Văn Hân GV Địa 1975      
15.    Nguyễn Viết Hoành GV Sử 1975 Hoa thành    
16.    Nguyễn Xuân Thờng Kỹ sư NN 1975 Thanh Liên    
17.    Nguyễn Thị Oanh Kỹ sư NN 1975 Văn Thành    
18.    Phan Doãn Cánh NVVăn phòng 1975 Hoa Thành    
19.    Hoàng Xuân Huệ PT Đoàn T.N 1975 Hoa Thành    
20.    Bùi Thị Thanh   1975      
21.    Nguyễn Thị Thủy Thủ quỹ 1975 HoaThành    
22.    Trịnh Sĩ P.T Chăn nuôi 1975 Phú Thành    
23.    Nguyễn Thị Liêm Y tá 1975 Kim Thành    
24.    Phan Xuân Thu Kế toán 1975 Hoa Thành    
25.    Hà Ngọc Lạc Q.T.H.C 1975 Phú Thành    
26.    Nguyễn Thị Khánh NV Nhà bếp 1975 Kim Thành    
27.    Nguyễn Hóa NV Cung ứng 1975 Hoa Thành    
28.    Lê Thị Hiên NV Kho 1975      
29.    Võ Công Huy NV tiếp phẩm 1975 Tăng Thành    
30.    Nguyễn Hưu Hiệu trưởng 1976 Nhân Thành   Về hưu tại Nhân Thành
31.    Chu Cấp Hiệu trưởng 1984 Hoa Thành   Về hưu tại Hoa Thành
32.    Nguyễn Năng Văn P.Hiệu trưởng 1977 Mã Thành    
33.    Hoàng Văn Hân Hiệu trưởng 1985 Nam Thành   Về hưu tại Nam Thành
34.    Trần Long P.Hiệu trưởng 1981 Vĩnh Thành   Về hưu tại Vĩnh Thành
35.    Phan Bá Hàm P.Hiệu trưởng 1981 Khánh Thành   Về hưu tại Khánh Thành
36.    Nguyễn Văn Lộc P.Hiệu trưởng 1982 Vĩnh Thành   Đã mất
37.    Nguyễn Bá Giá GV Toán 1981 Liên Thành   Về hưu ở Liên Thành
38.    Nguyễn Tâm Cẩn GV Toán 1981 Liên Thành   Về hưu ở Liên Thành
39.    Phan Xuân Hường GV Toán 1977 Liên Thành   Đã mất
40.    Nguyễn Thị Toản NV giữ trẻ 1978 Liên Thành    
41.    Nguyễn Văn Dinh GV Hóa 1976 Công Thành   Về hưu tại Công Thành
42.    Trần Khắc Hương GV Hóa 1980 Công Thành   Về hưu tại Công Thành
43.    Ngô Thị Đàm GV Sinh 1980 Công Thành   Về hưu tại Công Thành
44.    Nguyễn Thị Xuân GV Văn 1976 Khánh Thành   Về hưu tại Khánh Thành
45.    Phan Thị Tường NV Thư viện 1983 Khánh Thành   Về hưu tại Khánh Thành
46.    Nguyễn Thế Hùng GV Lý 1979 Viên Thành   Đã mất
47.    Nguyễn Thị Năm GV Toán 1978 Viên Thành    
48.    Trần Quang Các GV Văn 1978 Sơn Thành   Về hưu tại Sơn Thành
49.    Đặng Anh Toan GV Hóa 1984 Sơn Thành   Về hưu tại Sơn Thành
50.    Nguyễn Thị Tuyết GV Văn 1982 Vĩnh Thành   Về hưu tại Vĩnh Thành
51.    Trần Ngọc Sơn GV Hóa 1982 Vĩnh Thành   Đã mất
52.    Trần Thị Sâm GV Toán 1980 Vĩnh Thành   Về hưu tại Vĩnh Thành
53.    Trần Vấn GV Sinh 1981 Vĩnh Thành   Đã mất
54.    Đào Lương Thiện GV Chính trị 1980 Vĩnh Thành   Đã mất
55.    Phan Văn Tần GV Chính trị 1982 Vĩnh Thành    
56.    Phạm Thị Cừ NV Thiết bị 1980 Vĩnh Thành    
57.    Trần Thị Hảo GV Hóa 1979 Bảo Thành   Về hưu tại BảoThành
58.    Hồ Thị Lân GV Văn 1988 Bảo Thành   Chuyển về C2 Bảo Thành
59.    Ngô Kim Tuấn GV Lý 1976 Long Thành    
60.    Phạm Thị Quế GV Sinh 1983 Long Thành    
61.    Hoàng Văn Thi GV Sử 1983 Long Thành   Về hưu tại Long Thành
62.    Nguyễn Thị Hường GV Sử 1983 Long Thành    
63.    Phan Doãn Hùng GV Sử 1979 Tăng Thành    
64.    Hồ Thị Châu NV 1984 Tăng Thành    
65.    Nguyễn Văn Quý KTCN 1979 Nam Đàn   Chuyển công tác về Nam Đàn
66.    Lương Văn Duệ GV Lý 1979 Tăng Thành    
67.    Nguyễn Văn Ngọc (A) GV Toán 1976 Đồng Thành    
68.    Nguyễn Thị Chính GV Văn 1977 Thị Trấn Y.T    
69.    Trần Xuân Tĩnh GV Toán 1987 Thị Trấn Y.T   Chuyển công tác về Phòng GD Y.T
70.    Nguyễn Tiến Long GV Lý 1986 Thị Trấn Y.T    
71.    Nguyễn Đăng Khôi GV Văn 1984 Văn Thành    
72.    Đào Văn Trình GV TD 1980 Văn Thành    
73.    Mai Thị Nguyệt GV KTCN 1979 Hậu Thành    
74.    Nguyễn Thế Quang GV Địa 1980 Phúc Thành    
75.    Nguyễn Công Minh GV Sử 1979 Lăng Thành   Về hưu tại Lăng Thành
76.    Nguyễn Văn Quyền GV   Phú Thành    
77.    Nguyễn Thị Bình NV giữ trẻ 1985 Hoa Thành    
78.    Trần Đức Sỹ GV Lý 1982 Diễn Phúc    
79.    Chu Tuyên GV Sử 1976 Diễn Hạnh    
80.    Nguyễn Thế Hưng GV GDCD 1987 Diễn Phúc   Về hưu tại Diễn Phúc
81.    Nguyễn Văn Thắng GV   Diễn Châu    
82.    Đậu Hương NV Quỹ 1977 Quỳnh Ngọc    
83.    Đặng Văn Quát GV T.Trung 1978 Cao Sơn    
84.    Nguyễn Văn An GV   Đô Lương    
85.    Nguyễn Thị Thu GV KTCN 1980 Diễn Bình    
86.    Cao Lệ Hằng GV Lý 1983 Hải Phòng    
87.    Nguyễn Thị Hương GV Lý 1983 Hoa Thành    
88.    Dương Hân GV KTCN 1986 Đà Nẵng    
89.    Chế Thị Thanh GV TD 1979 Nha Trang    
90.    Nguyễn Hữu Song GV   Đức Bình-HT    
91.    Trần Thị Mai GV Toán 1983 Vinh    
92.    Phan Thị Nga GV Văn 1983 Trung Thành   Chuyển công tác vào THPT Phan Bội Châu
93.    Dương Thị Nhung GV Sinh 1986 Vinh    
94.    Văn Bá Tuấn GV TD 1986 Vinh    
95.    Nguyễn Thị Quán GV T. Nga 1978 Vinh    
96.    Lê Hanh GV Văn 1980 Nghi Lộc   Về hưu tại Nghi Lộc
97.    Võ Ngọc Quế GV Toán 1982 Nghi Xá-NL    
98.    Phạm Văn Tuế GV Văn 1986 Nghi Trường    
99.    Trần Quốc Tuấn GV TD 1983 Nghi Liên-NL   Chuyển công tác về Nghi Lộc
100.            Võ Chiến Thắng NV Thiết bị 1986 Nam Thành   Chuyển công tác về C2 Nam Thành
101.            Nguyễn Thị Hương NVVăn phòng   Nam Thành    
102.            Nguyễn Thị Oanh GV KTNN 1978 Văn Thành    
103.            Ô. Phan Thu NV 1976 Hoa Thành    
104.            Nguyễn Bá Hoành GV Văn   Phúc Thành    
105.            Nguyễn Thị Phúc GV Sử 1992 Liên Thành   Chuyển về C2 Công Thành
106.            Hoàng Thị Yến GV Văn 1992 Liên Thành   Chuyển về C2 Công Thành
107.            Phan Thị Lựu GV Hóa 1992 HoaThành   Chuyển về C2 Công Thành
108.            Phạm Thị Lý GV Sinh 1992 Công Thành   Chuyển về C2 Mỹ Thành
109.            Phan Thị Hồng GV Văn 1992 Công Thành   Chuyển về C2 Công Thành
110.            Nguyễn Văn Hai GV GDCD 1992 Liên Thành    
111.            Phan Thị Tâm GV Sử 1992 Nam Thành    
112.            Nguyễn Thị Ngọc GV Hóa 1992 Công Thành    
113.            Nguyễn Thị Tuyết GV Sinh 1998 ThanhChương   Chuyển về Thanh Chương
114.            Nguyễn Thanh Bình GV Hóa 1998 Tăng Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
115.            Giản Thị Phương GV Hóa 1999 ThanhChương   Chuyển công tác về THPT Yên Thành 2
116.            Hoàng Vĩnh Thắng GV Văn 1997 Nam Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
117.            Phan Văn Truyền GV Hóa 2002 Hoa Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
118.            Nguyễn Việt Hưng GV Hóa 2001 Diễn Tháp   Chuyển công tác về THPT Nguyễn Xuân Ôn
119.            Lăng Thị Trang GV Toán 2002 Minh Thành   Chuyển công tác về THPT Nguyễn Duy Trinh
120.            Nguyễn Thị Nhung GV Toán 2002 Hoa Thành   Chuyển công tác về THPT Nguyễn Duy Trinh
121.            Nguyễn Thị Hạnh GV Toán 2001 Diễn Hạnh   Chuyển công tác vào TP HCM
122.            Phan Quỳnh Mai GV Sinh 1999 Nghi Văn   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
123.            Hoàng Thị Hoài GV Sử 2000 Nghi Lộc   Chuyển công tác về THPT Nghi Lộc 3
124.            Nguyễn Phi Hải GV T.Anh 2004 Nghi Lộc   Chuyển công tác về THPT Nghi Lộc 5
125.            Nguyễn Văn Ngọc GV Toán   Liên Thành   Đã mất
126.            Nguyễn Văn Trọng GV Toán 1979 Trung Thành   Đã mất
127.            Nguyễn Văn Đồng GV Lý 1978 Nhân Thành   Đã mất
128.            Trần Hữu Đức GV Văn 1982 Khánh Thành   Đã mất
129.            Nguyễn Hữu Ba GV Văn 1988 Liên Thành   Đã mất
130.            Bùi Văn Hưng Hiệu trưởng 1987 Viên Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
131.            Nguyễn Văn Thành P. Hiệu trưởng 1985 Nam Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
132.            Nguyễn Văn Tá GV Toán 1988 Vĩnh Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
133.            Lê Đình Hải GV Toán 2004 Bảo Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
134.            Phan Mạnh Hà GV Toán 1993 Minh Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
135.            Nguyễn Thị Vân GV Toán   Con Cuông   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
136.            Phan Tiến Hưng GV Lý   Hưng Nguyên   Chuyển công tác về Hưng Nguyên
137.            Nguyễn Nhật Thông GV KTCN   Cát Văn-TC   Về hưu tại Cát Văn-TC
138.            Phan Đức Tuyên GV Sinh   Liên Thành   Về hưu tại Liên Thành
139.            Nguyễn Viết Thái GV Hóa 2003 Hậu Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
140.            Võ Thị Ngọc GV Sinh 2000 Vĩnh Thành   Chuyển công tác vào Đà Nẵng
141.            Ngô Sỹ Hướng GV KTNN   Bắc Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
142.            Nguyễn Hoàng Giang GV TD 1993 Thịnh SơnĐL   Chuyển công tác về THPT Đô Lương 2
143.            Vương Đình Hội GV TD 1998 Nam Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
144.            Đoàn Hồng Minh GV Địa 1976 Hải Phòng   Về hưu tại Hải Phòng
145.            Nguyễn Danh Bơ GV Lý 1993 Bảo Thành   Chuyển công tác vào Sở GD&ĐT Nghệ An
146.            Nguyễn Thị Chiên GV Địa 1979 Nhân Thành   Về hưu tại Nhân Thành
147.            Nguyễn Công Ngọc GV GDCD   Mỹ Thành   Về hưu tại Mỹ Thành
148.            Nguyễn Thị Hằng GV GDCD 1998 Nam Thành   Chuyển công tác về THPT Lê Viết Thuật
149.            Lê Thị Tĩnh GV GDCD 2000 Vinh   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
150.            Nguyễn Văn Khương GV Văn   Vĩnh Thành   Về hưu tại Vĩnh Thành
151.            Hồ Xuân Sanh GV Văn   Viên Thành   Đã mất
152.            Nguyễn Thị Vân Anh GV Văn 2001 Vinh   Chuyển công tác về Vinh
153.            Hoàng Thị Lan GV Văn 2002 Thái Sơn -ĐL   Chuyển công tác về Vinh
154.            Hoàng Thị Bích Hồng GV Văn 2003 Hoa Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
155.            Vương Thị Lan GV T.Anh 1999 Diễn Phúc DC   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
156.            Nguyễn Thị Hương Trà GV T.Anh 1999 Vinh   Chuyển công tác vào Vinh
157.            Nguyễn Quỳnh Nga GV T.Anh 2001 Vinh   Chuyển công tác vào Vinh
158.            Nguyễn Văn Thành GV T.Anh 2001 Vĩnh Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
159.            Nguyễn Thanh Huyền GV T.Anh 2003 Vinh   Chuyển công tác vào Vinh
160.            Nguyễn  Thanh Xuân GV T.Anh 2001 Nghi Lộc   Chuyển về Nghi Lộc
161.            Nguyễn Thị Liên NV Kế toán   Liên Thành   Nghỉ chế độ tại Liên Thành
162.            Cao Văn Cảnh GV Tin học 2005 Diễn Châu   Chuyển công tác về THPT Diễn Châu 3
163.            Nguyễn Danh Phương GV Lý 2005 Bảo Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
164.            Trần Quốc Tình GV Lý 2005 Sơn Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
165.            Nguyễn Thị Hạnh GV Lý 2003 Sơn Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
166.            Bùi Thị Kiều Oanh GV Hóa 2005 Văn Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
167.            Bùi Thị Thu Thủy GV Hóa 2005 Vinh   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
168.            Nguyễn Thị Thu Hiền GV Sinh 2005 Nam Đàn   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
169.            Nguyễn Phước Thịnh GV Địa 2005 Sơn Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
170.            Võ Công Phúc GV Toán 2005 Văn Thành   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
171.            Phan Thị Đào GV Toán 2005 Nghi Văn-NL   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
172.            Lê Quang Sơn GV TD 2005 Văn Thành    
173.            Võ Thị Hải Yến GV Toán   Nam Đàn   Chuyển công tác vào Vinh
174.            Trương Thị Kim Hà GV Sử 2005 Hội Sơn-AS   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
175.            Trần Thị Thanh Hương GV Sử 2005 ThạchSơn-AS   Chuyển công tác về THPT Anh Sơn 1
176.            Nguyễn Thị Thảo GV Văn 2005 Nam Đàn   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
177.            Trần Thị Liên GV T. Anh 2005 Nghi Trường   Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành
178.            Cao Thị Vân GV T. Anh 2008 Diễn Thịnh   Chuyển công tác vào Đà Nẵng
179.            Nguyễn Hoàng Liên NVVăn phòng 1976 Cát Văn-TC   Nghỉ hưu tại TP HCM
180.            Phan Thị Hòa NV Kế toán 1978 Văn Thành   Nghỉ hưu tại TP HCM
181.            Nguyễn Thị Như Hoa NVVăn phòng 2005 Phú Thành   Chuyển công tác về THPT Nam YênThành
182.            Nguyễn Thị Hảo NV Kế toán 2005 Hoa Thành   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
183.            Phan Văn Bình NV Thiết bị 2007 Diễn Thái   Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: BQT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 487

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18303

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2344337

ĐĂNG KÝ