Chúc mừng nam moi 2020

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

Thứ ba - 10/11/2015 05:20 | Số lần đọc: 4611
DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GV, NV ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG  
 
             
TT Họ tên Chức vụ Thời gian bắt đầu  công tác tại trường Quê quán Ghi chú  
1 Trịnh Văn Kiện P.Hiệu trưởng 1975 PhúThành Đã mất  
2 Phan Thị Cẩm GV Sinh  1975 Hợp Thành Chuyển về THPT Phan Đăng Lưu  
3 Cao Thị Vân GV Hóa  1975 Đô Lương Chuyển vào miền Nam  
4 Nguyễn Thị Hồng GV Sinh  1975 Văn Thành Đã mất  
5 Phan Ổn GV Toán 1975 Vĩnh Thành Đã mất  
6 Võ Trang GV Lý 1975 Đô Thành Chuyển về Diễn Châu  
7 Hồ Tuấn GV Hóa 1975 Hậu Thành Chuyển về C2 Lăng Thành  
8 Ngô Chương GV Văn 1975 Diễn Hạnh Chuyển về Quỳnh Lưu  
9 Phan Doãn Hồng GV Văn 1975 Tăng Thành Nghỉ hưu tại Văn Thành  
10 Nguyễn Ngọc Trác GV Lý 1975 Nhân Thành Nghỉ hưu ở Nhân Thành  
11 Trần Thị Hồng GV KTNN 1975 Phúc Thành Đã mất  
12 Trịnh Hữu Hệ Q.Hiệu trưởng 1975 Phú Thành Về hưu ở Phú Thành  
13 Võ Trọng Quyền GV Toán 1975 Tăng Thành Về hưu ở Tăng Thành  
14 Nguyễn Văn Hân GV Địa 1975 Bắc Thành    
15 Nguyễn Viết Hoành GV Sử 1975 Hoa thành Về hưu ở Hậu Thành  
16 Nguyễn Xuân Thờng Kỹ sư NN 1975 Thanh Liên Chuyển về Thanh Chương  
17 Nguyễn Thị Oanh Kỹ sư NN 1975 Văn Thành Chuyển về Yên Thành 2  
18 Phan Đăng Cánh NVVăn phòng 1975 Hoa Thành Về hưu ở Hoa Thành  
19 Hoàng Xuân Huệ PT Đoàn T.N 1975 Hoa Thành    
20 Bùi Thị Thanh   1975      
21 Nguyễn Thị Thủy Thủ quỹ 1975 HoaThành Chuyển ra ĐH NN1  
22 Trịnh Sĩ P.T Chăn nuôi 1975 Phú Thành Nghỉ hưu ở Phú Thành  
23 Nguyễn Thị Liêm Y tá 1975 Kim Thành Nghỉ hưu ở Kim Thành  
24 Phan Xuân Thu Kế toán 1975 Hoa Thành Nghỉ hưu ở Hoa Thành  
25 Nguyễn Thị Khánh NV Nhà bếp 1975 Kim Thành Nghỉ hưu ở Kim Thành  
26 Nguyễn Hóa NV Cung ứng 1975 Hoa Thành    
27 Lê Thị Hiên NV Kho 1975      
28 Võ Công Huy NV tiếp phẩm 1975 Tăng Thành    
29 Nguyễn Hưu Hiệu trưởng 1976 Nhân Thành Về hưu tại Nhân Thành  
30 Nguyễn Văn Dinh GV Hóa 1976 Công Thành Về hưu tại Công Thành  
31 Nguyễn Thị Xuân GV Văn 1976 Khánh Thành Về hưu tại Khánh Thành  
32 Ngô Kim Tuấn GV Lý 1976 Long Thành Về hưu tại Long Thành  
33 Nguyễn Văn Ngọc (A) GV Toán 1976 Đồng Thành Chuyển về C2 Đồng Thành  
34 Chu Tuyên GV Sử 1976 Diễn Hạnh Chuyển về Diễn Châu  
35  Phan Thu NV Kế toán 1976 Hoa Thành Về hưu ở Hoa Thành  
36 Đoàn Hồng Minh GV Địa 1976 Hải Phòng Về hưu tại Hải Phòng  
37 Nguyễn Hoàng Liên NVVăn phòng 1976 Cát Văn-TC Nghỉ hưu tại TP HCM  
38 Nguyễn Văn An GV Sử 1976 Đô Lương Chuyển về Phan Đăng Lưu  
39 Nguyễn Năng Văn P.Hiệu trưởng 1977 Phúc Thành Chuyển về Yên Thành 2  
40 Phan Xuân Hường GV Toán 1977 Liên Thành Đã mất  
41 Nguyễn Thị Chính GV Văn 1977 Thị Trấn Y.T Chuyển về trường Dân chính huyện  
42 Đậu Hương NV Quỹ 1977 Quỳnh Ngọc Chuyển về Quỳnh Lưu  
43 Nguyễn Thị Tuyết GV Văn 1977 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
44 Phan Thị Tâm GV Sinh 1977 Hoa Thành Nghỉ hưu ở thị trấn Yên Thành  
45 Nguyễn Hữu Song GV Lý 1977 Đức Bình-HT Chuyển về Hà Tĩnh  
46 Nguyễn Thị Toản NV giữ trẻ 1978 Liên Thành Về hưu tại Hoa Thành  
47 Nguyễn Thị Năm GV Toán 1978 Viên Thành Về hưu tại Viên Thành  
48 Trần Quang Các GV Văn 1978 Sơn Thành Về hưu tại Sơn Thành  
49 Đặng Văn Quát GV T.Trung 1978 Cao Sơn Chuyển về Anh Sơn  
50 Nguyễn Thị Quán GV T. Nga 1978 Vinh Chuyển về Vinh  
51 Nguyễn Thị Oanh GV KTNN 1978 Văn Thành Chuyển về Phan Đăng Lưu  
52 Nguyễn Văn Đồng GV Lý 1978 Nhân Thành Đã mất  
53 Phan Thị Hòa NV Kế toán 1978 Văn Thành Nghỉ hưu tại TP HCM  
54 Phan Đức Tuyên GV Sinh 1978 Liên Thành Về hưu tại Liên Thành  
55 Nguyễn Thế Hùng GV Lý 1979 Viên Thành Đã mất  
56 Trần Thị Hảo GV Hóa 1979 Bảo Thành Về hưu tại BảoThành  
57 Phan Doãn Hùng GV Sử 1979 Tăng Thành Chuyển về Yên Thành 2  
58 Nguyễn Văn Quý KTCN 1979 Nam Đàn Chuyển công tác về Nam Đàn  
59 Lương Văn Duệ GV Lý 1979 Tăng Thành Chuyển về Yên Thành 2  
60 Mai Thị Nguyệt GV KTCN 1979 Hậu Thành Chuyển về Hậu Thành  
61 Nguyễn Công Minh GV Sử 1979 Lăng Thành Về hưu tại Lăng Thành  
62 Chế Thị Thanh GV TD 1979 Nha Trang Chuyển vào Quy Nhơn  
63 Nguyễn Văn Trọng GV Toán 1979 Trung Thành Đã mất  
64 Nguyễn Thị Chiên GV Địa  1979 Nhân Thành Về hưu tại Nhân Thành  
65 Trần Khắc Hương GV Hóa 1980 Công Thành Về hưu tại Công Thành  
66 Ngô Thị Đàm GV Sinh 1980 Công Thành Về hưu tại Công Thành  
67 Trần Thị Sâm GV Toán 1980 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
68 Đào Lương Thiện GV Chính trị 1980 Vĩnh Thành Đã mất  
69 Phạm Thị Cừ NV Thiết bị 1980 Vĩnh Thành Nghỉ hưu ở Vĩnh Thành  
70 Đào Văn Trình GV TD 1980 Văn Thành Chuyển về Phan Đăng Lưu  
71 Nguyễn Thế Quang GV Địa 1980 Phúc Thành Chuyển về Bắc Yên Thành  
72 Nguyễn Thị Thu GV KTCN 1980 Diễn Bình Chuyển ra Hải Phòng  
73 Lê Hanh GV Văn 1980 Nghi Lộc Về hưu tại Nghi Lộc  
74 Nguyễn Văn Ngọc GV Toán 1980 Liên Thành Đã mất  
75 Hồ Xuân Sanh GV Văn 1980 Viên Thành Đã mất  
76 Trần Long P.Hiệu trưởng 1981 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
77 Phan Bá Hàm P.Hiệu trưởng 1981 Khánh Thành Về hưu tại Khánh Thành  
78 Nguyễn Bá Giá GV Toán 1981 Liên Thành Về hưu ở Liên Thành  
79 Nguyễn Tâm Cẩn GV Toán 1981 Liên Thành Về hưu ở Liên Thành  
80 Trần Vấn GV Sinh 1981 Vĩnh Thành Đã mất  
81 Nguyễn Văn Thắng GV Toán 1981 Diễn Châu Chuyển về Diễn Châu  
82 Nguyễn Văn Lộc P.Hiệu trưởng 1982 Vĩnh Thành Đã mất  
83 Trần Ngọc Sơn GV Hóa 1982 Vĩnh Thành Đã mất  
84 Phan Văn Tần GV Chính trị 1982 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
85 Trần Đức Sỹ GV Lý 1982 Diễn Phúc Chuyển về Diễn Châu 3  
86 Võ Ngọc Quế GV Toán 1982 Nghi Xá-NL Chuyển về Nghi Lộc  
87 Trần Hữu Đức GV Văn 1982 Khánh Thành Đã mất  
88 Phan Thị Tường NV Thư viện 1983 Khánh Thành Về hưu tại Khánh Thành  
89 Phạm Thị Quế GV Sinh 1983 Long Thành Chuyển về Yên Thành 2  
90 Hoàng Văn Thi GV Sử 1983 Long Thành Về hưu tại Long Thành  
91 Nguyễn Thị Hường GV Sử 1983 Long Thành Chuyển về Phan Đăng Lưu  
92 Cao Lệ Hằng GV Lý 1983 Hải Phòng Chuyển ra Hải Phòng  
93 Nguyễn Thị Hương GV Lý 1983 Hoa Thành Chuyển ra Hà Nội  
94 Trần Thị Mai GV Toán 1983 Vinh Chuyển vào Vinh  
95 Phan Thị Nga GV Văn 1983 Trung Thành Chuyển công tác vào THPT Phan Bội Châu  
96 Trần Quốc Tuấn GV TD  1983 Nghi Liên-NL Chuyển công tác về Nghi Lộc  
97 Nguyễn Văn Khương GV Văn 1983 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
98 Chu Cấp Hiệu trưởng 1984 Hoa Thành Về hưu tại Hoa Thành  
99 Đặng Anh Toan GV Hóa 1984 Sơn Thành Về hưu tại Sơn Thành  
100 Hồ Thị Châu NV trẻ 1984 Tăng Thành Về hưu ở Tăng Thành  
101 Nguyễn Đăng Khôi GV Văn 1984 Văn Thành Chuyển về Yên Thành 2  
102 Nguyễn Nhật Thông GV KTCN 1984 Cát Văn-TC Về hưu tại Cát Văn-TC  
103 Hoàng Văn Hân Hiệu trưởng 1985 Nam Thành Về hưu tại Nam Thành  
104 Nguyễn Thị Bình NV giữ trẻ 1985 Hoa Thành Về hưu tại Hoa Thành  
105 Nguyễn Văn Thành P. Hiệu trưởng 1985 Nam Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
106 Nguyễn Tiến Long GV Lý 1986 Thị Trấn Y.T Chuyển về Yên Thành 2  
107 Dương Hân GV KTCN 1986 Đà Nẵng Chuyển vào Đà Nẵng  
108 Dương Thị Nhung GV Sinh 1986 Vinh Chuyển vào Vinh  
109 Văn Bá Tuấn GV TD 1986 Vinh Chuyển về Thanh Chương  
110 Phạm Văn Tuế GV Văn 1986 Nghi Trường Chuyển về Nghi Lộc  
111 Võ Chiến Thắng Gv Hóa 1986 Nam Thành Chuyển công tác về C2 Nam Thành  
112 Trần Xuân Tĩnh GV Toán 1987 Thị Trấn Y.T Chuyển công tác về Phòng GD Y.T  
113 Nguyễn Thế Hưng GV GDCD 1987 Diễn Phúc Về hưu tại Diễn Phúc  
114 Bùi Văn Hưng Hiệu trưởng 1987 Viên Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
115 Hồ Thị Lân GV Văn 1988 Bảo Thành Chuyển về C2 Bảo Thành  
116 Nguyễn Hữu Ba GV Văn 1988 Liên Thành Đã mất  
117 Nguyễn Văn Tá GV Toán 1988 Vĩnh Thành Về hưu tại Vĩnh Thành  
118 Nguyễn Thị Liên NV Kế toán 1990 Liên Thành Nghỉ chế độ tại Liên Thành  
119 Nguyễn Thị Phúc GV Sử 1992 Liên Thành Chuyển về C2 Công Thành  
120 Hoàng Thị Yến GV Văn 1992 Liên Thành Chuyển về C2 Công Thành  
121 Phan Thị Lựu GV Hóa 1992 HoaThành Chuyển về C2 Công Thành  
122 Phạm Thị Lý GV Sinh 1992 Công Thành Chuyển về C2 Mỹ Thành  
123 Phan Thị Hồng GV Văn 1992 Công Thành Chuyển về C2 Công Thành  
124 Nguyễn Văn Hai GV GDCD 1992 Liên Thành Đã mất  
125 Nguyễn Thị Ngọc GV Hóa 1992 Công Thành Chuyển vào Đồng Nai  
126 Nguyễn Thị Hương NVV.Phòng 1992 Nam Thành Chuyển công tác về Tiểu học Nam Thành  
127 Phan Mạnh Hà GV Toán 1993 Minh Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
128 Nguyễn Hoàng Giang GV TD 1993 Thịnh SơnĐL Chuyển công tác về THPT Đô Lương 2  
129 Nguyễn Danh Bơ GV Lý 1993 Bảo Thành Chuyển công tác vào Sở GD&ĐT Nghệ An  
130 Phan Tiến Hưng GV Lý 1996 Hưng Nguyên Chuyển công tác về Hưng Nguyên  
131 Hoàng Vĩnh Thắng GV Văn 1997 Nam Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
132 Nguyễn Công Ngọc GV GDCD 1997 Mỹ Thành Về hưu tại Mỹ Thành  
133 Võ Thị Tuyết GV Sinh 1998 ThanhChương Chuyển về Thanh Chương  
134 Nguyễn Thanh Bình GV Hóa 1998 Tăng Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
135 Vương Đình Hội GV TD 1998 Nam Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
136 Nguyễn Thị Hằng GV GDCD 1998 Nam Thành Chuyển công tác về THPT Lê Viết Thuật  
137 Giản Thị Phương GV Hóa 1999 ThanhChương Chuyển công tác về THPT Yên Thành 2  
138 Phan Quỳnh Mai GV Sinh 1999 Nghi Văn Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
139 Vương Thị Lan GV T.Anh 1999 Diễn Phúc DC Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
140 Nguyễn Thị Hương Trà GV T.Anh 1999 Vinh Chuyển công tác vào Vinh  
141 Hoàng Thị Hoài GV Sử 2000 Nghi Lộc  Chuyển công tác về THPT Nghi Lộc 3  
142 Võ Thị Ngọc GV Sinh 2000 Vĩnh Thành Chuyển công tác vào Đà Nẵng  
143 Lê Thị Tĩnh GV GDCD 2000 Vinh Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
144 Nguyễn Việt Hưng GV Hóa 2001 Diễn Tháp Chuyển công tác về THPT Nguyễn Xuân Ôn  
145 Nguyễn Thị Hạnh GV Toán 2001 Diễn Hạnh Chuyển công tác vào TP HCM  
146 Nguyễn Thị Vân Anh GV Văn 2001 Vinh Chuyển công tác về Vinh  
147 Nguyễn Quỳnh Nga GV T.Anh 2001 Vinh Chuyển công tác vào Vinh  
148 Nguyễn Văn Thành GV T.Anh 2001 Vĩnh Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
149 Nguyễn  Thanh Xuân GV T.Anh 2001 Nghi Lộc Chuyển về Nghi Lộc  
150 Phan Văn Truyền GV Hóa 2002 Hoa Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
151 Lăng Thị Trang GV Toán 2002 Minh Thành Chuyển công tác về THPT Nguyễn Duy Trinh  
152 Nguyễn Thị Nhung GV Toán 2002 Hoa Thành Chuyển công tác về THPT Nguyễn Duy Trinh  
153 Hoàng Thị Lan GV Văn 2002 Thái Sơn -ĐL Chuyển công tác về Vinh  
154 Nguyễn Viết Thái GV Hóa 2003 Hậu Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
155 Hoàng Thị Bích Hồng GV Văn 2003 Hoa Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
156 Nguyễn Thanh Huyền GV T.Anh 2003 Vinh Chuyển công tác vào Vinh  
157 Nguyễn Thị Hạnh GV Lý 2003 Sơn Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
158 Ngô Sỹ Hướng GV KTNN 2003 Bắc Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
159 Nguyễn Phi Hải GV T.Anh 2004 Nghi Lộc  Chuyển công tác về THPT Nghi Lộc 5  
160 Lê Đình Hải GV Toán 2004 Bảo Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
161 Cao Văn Cảnh GV Tin học 2005 Diễn Châu Chuyển công tác về THPT Diễn Châu 3  
162 Nguyễn Danh Phương GV Lý 2005 Bảo Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
163 Trần Quốc Tình GV Lý 2005 Sơn Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
164 Bùi Thị Kiều Oanh GV Hóa 2005 Văn Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
165 Bùi Thị Thu Thủy GV Hóa 2005 Vinh Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
166 Nguyễn Thị Thu Hiền GV Sinh 2005 Nam Đàn Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
167 Nguyễn Phước Thịnh GV Địa 2005 Sơn Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
168 Võ Công Phúc GV Toán 2005 Văn Thành Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
169 Phan Thị Đào GV Toán 2005 Nghi Văn-NL Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
170 Lê Quang Sơn GV TD 2005 Văn Thành Văn Thành  
171 Trương Thị Kim Hà GV Sử 2005 Hội Sơn-AS Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
172 Trần Thị Thanh Hương GV Sử 2005 ThạchSơn-AS Chuyển công tác về THPT Anh Sơn 1  
173 Nguyễn Thị Thảo GV Văn 2005 Nam Đàn Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
174 Trần Thị Liên GV T. Anh 2005 Nghi Trường Chuyển công tác về THPT Nam Yên Thành  
175 Nguyễn Thị Như Hoa NVVăn phòng 2005 Phú Thành Chuyển công tác về THPT Nam YênThành  
176 Nguyễn Thị Hảo NV Kế toán 2005 Hoa Thành Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
177 Phan Văn Bình NV Thiết bị 2007 Diễn Thái Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
178 Nguyễn Thị Vân GV Toán 2007 Con Cuông Chuyển công tác về THPT Phan Đăng Lưu  
179 Võ Thị Hải Yến GV Toán 2007 Nam Đàn Chuyển công tác vào Vinh  
180 Cao Thị Vân GV T. Anh 2008 Diễn Thịnh Chuyển công tác vào Đà Nẵng  
             
             

Tác giả bài viết: BQT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 475

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18291

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2344325

ĐĂNG KÝ