Chúc mừng nam moi 2020

Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013 -2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014- 2015

Thứ bảy - 18/10/2014 15:31 | Số lần đọc: 9042
Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013 -2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014- 2015

Báo cáo tổng kết công đoàn năm học 2013 -2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014- 2015

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013 – 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014- 2015
A- TÌNH HÌNH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013-2014
 
I. TÌNH HÌNH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG.
          Năm học 2013-2014, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An, của Chi bộ Nhà trường, với sự nỗ lực phấn phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV), Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) phối hợp với Nhà trường đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình kế hoạch đề ra. Năm học vừa qua Nhà trường và Công đoàn đã có nhiều đổi mới trong quản lý, trong công tác dạy và học, phong trào hoạt động của Công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu hơn.
          - Tổng số CBVC: 96 trong đó nữ: 54.
          - Tổng số đoàn viên công đoàn: 96 trong đó nữ: 54.         
- Mức lương cao nhất: 10.000.000đ; thấp nhất: 1.500.000đ; lương bình quân: 4.696.000      
Nhìn chung CBVC của Nhà trường an tâm công tác, có ý thức tốt trong công việc, khắc phục khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2013- 2014  
1. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ(CB), nhà giáo(NG) và người lao động(NLĐ).
1.1. Về phối hợp với Nhà trường 
          - BCHCĐ và Hiệu trưởng đã thống nhất quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường và quy chế được thực hiện tương đối tốt.
          - Việc kiểm tra, giám sát  thực hiện các chế độ chính sách được thực hiện thường xuyên, BCHCĐ chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, số lần kiểm tra là 4 với nội dung kiểm tra tài chính, cơ sở vật chất, chế độ thừa giờ, thai sản…vì vậy nhìn chung những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời.
1.2. Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật
          - Đầu năm học 2013-2014 100 % CBVC tham gia học tập bồi dưỡng Chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.
          - Tuyên truyền phổ biến về luật phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, Luật an toàn giao thông…đã đạt kết quả tốt.
1.3. Hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống
          - Thường xuyên thăm hỏi,động viên kịp thời CĐV khi ốm đau,thai sản, hiếu,hỉ.
          - Công đoàn đã phối hợp Nhà trường tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí vui tươi và tinh thần đoàn kết  nhân dịp 20/10, 20/11, 8/3. Đặc biệt trong Giải TDTT do ngành giáo dục tỉnh tổ chức, Công đoàn trường ta đã nhiệt tình tham gia và đạt những kết quả đáng khích lệ.
- Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tổ chức tốt chuyến đi vào Quảng Bình  viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghỉ mát 2 ngày ở Cửa Lò. 
1.4. Tình hình thực hiện các chế độ chính sách
          - Các chế độ tiền lương, tiền thưởng, thừa giờ, công lệnh, BHYT, chế độ thai sản, chế độ thâm niên đều đã được giải quyết đầy đủ, đúng quy định.
          - Đã xét nâng lương theo định kì cho 39 người và xét nâng lương trước thời hạn cho 10 người, xét phụ cấp thâm niên cho 69 người, xét nâng lương vượt khung cho 2 người.
1.5. Tồn tại: Các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT chưa được duy trì thường xuyên, một số CĐV chưa thực sự quan tâm nhiệt tình với các phong trào, cho nên đôi lúc chất lượng chưa cao.
2. Công tác tuyên truyền, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực đội ngũ CB, GV và NLĐ.
2.1. Tổ chức tuyên truyền giáo dục, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và triển khai nhiệm vụ năm học.
          - Công đoàn phối hợp với Nhà trường luôn đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền, vận động NG và LĐ  thực hiện tốt nhất đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chủ trương về giáo dục và đào tạo như: Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư và QĐ 09/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “ Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục, đào tạo; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh:“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Bộ luật lao động năm 2013; Luật công đoàn sửa đổi; các văn bản pháp quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về nhiệm vụ trọng tâm của năm học, chuẩn đạo đức, nghề nghiệp của nhà giáo; các Nghị quyết của Chi bộ nhà trường...
          - Công đoàn cùng với Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Quốc tế phụ nữ, Quốc tế lao động, NGAY SINH ChỦ tịch Hồ Chí Minh, ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập QĐND VN và Quốc phòng toàn dân...
          - Phối hợp với Nhà trường triển khai tốt nhiệm vụ năm học, gắn kết và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong ngành.
2.2. Phối hợp với Nhà trường về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
          - Phối hợp với Nhà trường triển khai đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục.
          - Phối hợp với Nhà trường tham gia có hiệu quả về xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên.
          - Tham gia xây dựng đổi mới công tác tài chính, nội quy, Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.
          -  Có 21 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và đề tài nghiên cứu cấp trường, có 7      gửi Sở GD&ĐT xét SKKN bậc 4, trong đó 2 SKKN được công nhận SKKN cấp tỉnh.            - Có 10 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
2.3. Tồn tại: 
Chất lượng và hiệu quả của việc đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và  chưa cao, việc sử dụng khai thác các thiết bị, đồ dùng dạy học chưa được chú trọng đúng mức.
3. Vận động tổ chức các CB, GV và LĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.
3.1. Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “ Hai tốt”: 
          - Đây là phong trào được thực hiện thường xuyên được triển khai sâu rộng cho cả CBVC và học sinh (HS) toàn trường. Việc thao giảng, dự giờ được thực hiện thường xuyên.
          - Phong trào thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dung công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh.
          - Kết quả:
+ Về CB, GV, NV: 29 giáo viên có HSGT, 9 GV có HS đậu đại học đạt điểm cao, 2 Gv có SKKN cấp tỉnh.
          + Về HS: có 33 HSG tỉnh (2 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 15 giải khuyến khích), có 3 giải olimpic môn Vật lí, 4 giải thi IOE tiếng Anh qua mạng (1 giải ba, 3 giải khuyến khích).
3.2. Công đoàn phối hợp với Nhà trường tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức , tự học, sáng tạo” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”bằng những nội dung, hình thức thiết thực. Kết quả Nhà trường được công nhận loại xuất sắc về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...
3.3. Công tác nữ công: 
          Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”  kết hợp với phong trào “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”  tiếp tục được Ban nữ công triển khai.
 3.4. Công tác xã hội từ thiện, nhân đạo: 
Tổng số tiền đóng góp là: 94.424.410đ trong đó đã đóng góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 20.365.800đ, Quỹ nạn nhân chất độc da cam:  7.905.000đ, Quỹ trẻ em khuyết tật: 6.450.000đ, Quỹ mái ấm công đoàn: 1.900.000, Quỹ tình nghĩa: 380.000đ, ủng hộ tôn tạo đền Cao Sơn- Cao Các(xã Công Thành): 3.000.000đ, Ủng hộ xây dựng nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Yên Thành: 37.863.370đ....
3.5. Tồn tại: Chất lượng giáo dục còn thấp, hoạt động của các phong trào thi đua chưa thực sự đi vào chiều sâu.
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
          - Về tổ chức có 8 tổ công đoàn đã tổ chức hoạt động, sinh hoạt theo quy chế.
          - Đã cùng với Nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ viên chức và Hội nghị Công đoàn.
          -  BCHCĐ và Hiệu trưởng đã xây dựng và ký quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn và Nhà trường.
          - BCHCĐ, các tổ công đoàn đều đề ra kế hoạch hoạt động của cả năm học, kế hoạch cho từng tháng, cuối mỗi tháng đếu có họp nhận xét, đánh giá, Ban nữ công, Ban TTND, UBKTCĐ đều có kế hoạch hoạt động cho cả năm và từng quý.
          - Đã kết nạp được 3 CĐV mới.
          - Đã quyết toán tài chính năm 2014.
          - Đã giới thiệu cho Chi bộ xem xét và kết nạp được 3 quần chúng vào Đảng.
          - Ban TTND, UBKTCĐ hoạt động đúng chức năng, thường xuyên giám sát các hoạt động của Nhà trường, Công đoàn.
          - Tồn tại: Năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn còn hạn chế, chất lượng hoạt động chưa thật sự nổi bật, chưa thường xuyên, đồng bộ.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG:
          - Năm học vừa qua Công đoàn đã có nhiều hoạt động tích cực và đạt được 1 số kết quả đáng kể: : 98,6 % CĐV xuất sắc, có 6 đ/c được công đoàn Ngành tặng giấy khen (đ/c Hà Dung, đ/c Hùng, đ/c Thơm, đ/c Triều, đ/c Thái Tuấn, đ/c Phan Hà), Công đoàn Nhà trường đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
          - Những tồn tại, khuyết điểm : năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn còn nhiều hạn chế, chất lượng hoạt động chưa cao, chưa thật sự đồng thuận trong hoạt động của BCHCĐ, công tác thăm hỏi, động viên chưa kịp thời.
          - Bài học kinh nghiệm:
          + Nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.
          + Xây dựng kế hoạch hoạt động kịp thời và phù hợp với đơn vị.
          + Phối kết hợp tốt với Nhà trường, các đoàn thể khác trong mọi hoạt động.
          + Nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy năng lực của các cán bộ Công đoàn
          + Cần đi sâu đời sống CB,GV,NV để thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư ,nguyện vọng... của CB,GV,NV nhằm kịp thời đề xuất kế hoạch hoạt động.


B- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2014- 2015
          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, kế hoạch phát triển của Nhà trường, đồng thời căn cứ vào Quyết định số 3406/QĐ-BGDDT ngày 30/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, căn cứ vào phương hướng hoạt động Công đoàn cũng như nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2014 – 2015 của Công đoàn Ngành giáo dục Nghệ An. Nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế của năm học qua, Công đoàn Trường THPT Phan Thúc Trực đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm học 2014-2015 như sau:
 
I. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên và lao động thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. . 
          2. Nắm vững các văn bản về chế độ, chính sách đang thực hiện có liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo và lao động để thực hiện tốt chức năng chủ yếu của tổ chức công đoàn.
          3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phối hợp cùng với Nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua. Thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát.
          4. Tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực, tham gia xây dựng Đảng, tham gia phát triển đảng viên mới.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ 
 1.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị, đạo đức cho nhà giáo và lao động, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 
          1.1.Công đoàn phối hợp với Nhà trường tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức cho CB, NG và LĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn Giáo dục Tỉnh Nghệ An, nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết của Chi bộ Trường THPT Phan Thúc Trực và các chủ trương, kế hoạch, quy định của Ngành, các nội quy, quy chế của Nhà trường; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và nghĩa vụ của người lao động, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.             
          1.2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động CB, NG và LĐ không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tư tưởng chính trị; tham gia công tác xã hội, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, hoạn nạn và ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
          1.3. Động viên CB, NG và LĐ luôn có ý thức vươn lên trong chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao hơn nữa tính kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy, công tác với lương tâm trách nhiệm. Đánh giá GV theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo về chuẩn nghề nghiệp GV Trung học phổ thông, phấn đấu 100% GV đạt loại khá và xuất sắc.
2. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đội ngũ CB, GV và NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
          2.1. Phối hợp với Nhà trường trong công tác soạn thảo các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CB, NG và LĐ.
          2.2. Phối hợp với Nhà trường chỉ đạo Ban TTND kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CB, GV và NLĐ như: tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thực hiện quy chế dân chủ.
          2.3. Phối hợp với Nhà trường chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc tổ chức Hội nghị CBVC, hội nghị công đoàn đạt hiệu quả thiết thực.
          2.4. Phối hợp với Nhà trường xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đối với CB, NG và LĐ.
          2.5. Cùng với Nhà trường tham gia bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.
          2.6. Làm tốt hơn nữa công tác thăm hỏi, động viên, trợ giúp CĐV khi đau ốm, hoạn nạn, hiếu, hỉ.
          2.7. Tiếp tục chỉ đạo Ban Nữ công hoạt động theo đúng Quy chế, tăng cường chất lượng trong các hoạt động của các Tổ nữ công.
          2.8. Tiếp tục phối hợp với Nhà trường và các đoàn thể tổ chức các buổi tập thể thao, văn nghệ để sẵn sàng giao lưu với các đơn vị bạn và tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức.
          2.9. Phối hợp với Nhà trường tổ chức cho CĐV được đi tham quan nhân dịp nghỉ lễ, nghỉ hè.
          2.10. Cùng với Nhà trường tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục an toàn, xanh, sạch, đẹp, nơi làm việc không khói thuốc lá.
3. Vận động, động viên đội ngũ CB, NG và LĐ tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành.
          3.1. Phối hợp với Nhà trường phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của ngành, hướng phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành vào việc nâng cao chất lượng dạy- học; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
          3.2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          3.3. Khuyến khích đoàn viên công đoàn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tin học và ngoại ngữ, đẩy mạnh phong trào sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
          3.4. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong năm học mỗi Tổ có ít nhất 2 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh .
          3.5. Thực hiện tốt các chỉ tiêu trong phong trào "Hai tốt" do Hội nghị CBVC đề ra.
          3.6. Tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2015 gắn với với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CBVC.
          3.7. Thực hiện tốt cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình, cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, gia đình gương mẫu.
          3.8. Tham gia tốt các cuộc vận động xã hội, từ thiện như: ủng hộ bão lụt, quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống HIV/AIDS...
          3.9. Phối hợp với Nhà trường tổ chức đăng ký thi đua; giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước và của ngành về công tác thi đua, khen thưởng.  
          4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng,  xây dựng  chính quyền trong sạch vững mạnh.
          4.1. Tiếp tục chương trình phát triển đoàn viên mới.
          4.2. Tăng cường công tác kiểm tra các tổ công đoàn và tham gia kiểm tra chéo ở cụm thi đua.
          4.3. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế của BCH và hồ sơ sổ sách của các tổ, các bộ phận.
          4.4. Tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động công đoàn do cấp trên tổ chức.
          4.5. Thực hiện tốt công tác tài chính: thu và chi, quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
          4.7. Triển khai sinh hoạt tổ Công đoàn theo đúng định kì. Thực hiện quy chế dân chủ rộng rãi. Thực hiện chế độ thông tin đầy đủ, báo cáo cấp trên kịp thời.
          4.8. Tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ phối hợp công tác với Nhà trường, với các đoàn thể trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của đoàn viên và phục vụ nhiệm vụ của ngành.
          4.9. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh: góp ý kiến xây dựng cho Chi bộ, đảng viên trong Chi bộ, các cán bộ quản lý trong trường. Bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ tiếp tục bồi dưỡng và kết nạp.
 
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2013-2014
          - 100 % đạt Lao động tiên tiến, trong đó Chiến sĩ thi đua các cấp từ 20% trở lên.
          - 95 % CĐV xuất sắc.
          - 100% tổ công đoàn đạt tổ công đoàn vững mạnh trong đó đạt 3- 4 tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc.
          - Công đoàn trường: giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
          - Giới thiệu cho Chi bộ từ 2 đến 3 công đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.  
 
           T/M BCH CÔNG ĐOÀN   
        CHỦ TỊCH


 
 
 
(Đã kí)
 
 
NGUYỄN ĐĂNG NGỌC
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Đăng Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THÔNG BÁO

Thong tin tuyen sinh

ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 372

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15967

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2342001

ĐĂNG KÝ